จะกล่าวถึงบทความที่เกี่ยวกับการทำให้รักลุ่มหลงโดยวิธีการสักยันต์ ผ่าจ้าน แก้คุณไสย์หรือคุณไสย การทำคนรักให้กลับมา ทำเสน่ห์ให้รักลุ่มหลง-เสน่ห์นิรันดร์อ.เอก บุญฤทธิ์,รูปพิธีกรรมไสยศาสตร์,รูปไสยศาสตร์ล้านนา,รูปผ่าจ้าน,รูปสักยันต์,รูปทำเสน่ห์รักหลง,รูปถอนเสน่ห์,รูปแก้เสน่ห์,รูปทำคุณไสย,รูปแก้คุณไสย,รูปถอนคุณไสย,รูปทำคนรักกลับมา,รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคล
ยินดีต้อนรับสู่โลกไสย์ศาสตร์
อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ผลงาน
ผู้ชม
วันนี้ 51
เมื่อวาน 83
ทั้งหมด 85,066
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 67
เมื่อวาน 104
ทั้งหมด 132,258
                                                                      
ประเพณีต้าวตังสี่

ประเพณีต้าวตังสี่

ประเพณีต้าวตังสี่

ในวิถีชีวิตของชาวล้านนา นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ยังคงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ที่บรรพบุรุษสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปมากก็ตาม

 

ไม่ว่าจะประกอบพิธีใดที่เกี่ยวกับงานมงคลทุกครั้ง ชาวล้านนามักจะเริ่มต้น จากการบอกกล่าวอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รับรู้รับทราบ และเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาปกป้องคุ้มครองให้กิจการงานนั้นๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยพิธีกรรมที่เรียกว่า ขึ้นท้าวทั้งสี่ขึ้น หมายถึงการเริ่มขึ้น หรือเริ่มต้นพิธีกรรมอันเป็นมงคล ท้าวทั้งสี่หมายถึง มหาเทพทั้ง ๔ พระองค์ ซึ่งทำหน้าที่คอยดูแลโลก และคอยปกป้องคุ้มครองและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสุขความเจริญแก่มนุษย์ ซึ่งท้าวทั้งสี่พระองค์นี้ได้แก่ ท้าวกุเวร(เวสสุวัณ) ท้าวธตรฐะ ท้าววิรุฬหกะ และท้าววิรูปักข์

 

ท้าวกุเวร หรือเวสสุวัณณ์ หรือไพสรพณ์ เป็นหัวหน้าของพวกยักษ์ทั้งหลาย ไทยเราถือว่าเป็นนายของพวกภูตผีปีศาจทั้งหมด  มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ

 

ท้าวธตรฐะ เป็นใหญ่ในพวกคนธรรพ์ที่ชอบร้อง รำ และดีดสี ตี เป่า มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ

 

ท้าววิรุฬหกะ หรือท้าววิรุฬหก เป็นใหญ่ในพวกกุมภัณฑ์ ซึ่งเป็นอมนุษย์จำพวกหนึ่ง ท่านจัดไว้ต่างหากจากพวกยักษ์ มีหน้าที่รักษาโลกอยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ

 

ท้าววิรูปักข์ เป็นใหญ่ในพวกนาค ยังเป็นชื่อของงูใหญ่ตระกูลหนึ่งด้วย มีหน้าที่ดูแลโลกอยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ

 

ท้าวทั้งสี่หรือเทพทั้ง ๔ พระองค์นี้มีสวรรค์เป็นของตัวเอง เรียกชื่อว่า จาตุมหาราชิกา เป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดในจำนวนสวรรค์หกชั้น

 

ในการประกอบการมงคลต่างๆ เช่น การปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ งานฉลองถาวรวัตถุในศาสนา หรือแม้แต่เทศกาลตรุษสงกรานต์ต่างๆ ถือว่าต้องทำพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ เพื่อบอกกล่าวและอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ทุกครั้ง และในวันสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวไปวางตามมุม ของแท่นพร้อมทั้งจุดเทียนเพื่อเป็นการบูชาซึ่งใช้แทนสะตวงหรือเครื่องบัตรพลีด้วย วัสดุอุปกรณ์และข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็นในการประกอบพิธีดังกล่าว

 

สะตวง หรือ กระทง ชาวล้านนาจะทำสะตวงสี่เหลี่ยมจากกาบของต้นกล้วย จากนั้นนำกาบกล้วยมาพับให้เป็นท่อนๆ โดยไม่ขาดออกจากกันขนาดยี่สิบเซนติเมตร และพับให้เป็นรูปกระทงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ไม้เหลาปลายแหลมเป็นซี่เล็กๆ คล้ายไม้เสียบลูกชิ้นเสียบกาบกล้วยด้านหนึ่งเพื่อเชื่อมกาบกล้วยอีกด้านหนึ่งให้ยึดกันไว้ ให้มีความถี่ของไม้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้ว ใช้ใบตองหรือกระดาษบุรองพื้นให้มิดชิน ด้านในสะตวงใส่เครื่องบูชาสังเวยท้าวทั้งสี่ลงไปซึ่งประกอบด้วยอาหารคาว-หวาน ชาวล้านนาเรียกว่าแกงส้มแกงหวาน หมาก เมี่ยง บุหรี่ ขนมและผลไม้ต่างๆ จำนวนทั้งหมดหกสะตวง(ใช้เป็นเครื่องสังเวยท้าวทั้งสี่ จำนวนสี่สะตวง ใช้เป็นเครื่องสังเวยพระอินทร์หนึ่งสะตวง และใช้เป็นเครื่องสังเวยพระแม่ธรณีหนึ่งสะตวง) แต่ละมุมของสะตวงจะมี ตุงจ้อหรือ ช่อซึ่งมีลักษณะคล้ายตุงชัย แต่ตุงจ้อมีขนาดเล็กกว่า หรือบางแห่งจะทำเป็นรูปร่มกระดาษเล็กๆ ปักไว้ทั้งสี่มุม

 

     ปราสาทหรือแท่นบูชาท้าวทั้งสี่ ในพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่จะมีการจัดเตรียมแท่นสำหรับวางเครื่องบัตรพลีหรือเครื่องสังเวย ซึ่งมักทำจากเสาไม้หรือต้นกล้วยที่มีคานยื่นออกไปทั้งสี่ทิศ ปลายเสาและปลายคานจะมีแผ่นไม้ไว้เป็นแท่นรองรับสะตวง หรือกระทงเครื่องสังเวย ซึ่งขณะประกอบพิธีจะวางสะตวงไว้บนแท่น เพื่อบูชาพระอินทร์และท้าวทั้งสี่ ตลอดจนวางบนดินส่วนโคนเสาติดกับพื้นดินเพื่อบูชาพระแม่ธรณี และที่ขาดไม่ได้ก็คือขันตั้ง พร้อมทั้งน้ำขมิ้นส้มบ่อย เพื่อใช้ประพรมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้เข้าร่วมพิธี เวลาที่ประกอบพิธี ส่วนใหญ่มักทำในตอนเย็นก่อนหน้างานหนึ่งวัน หากไม่ทันก็อาจทำในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องให้เสร็จก่อนจะเริ่มงานโดยทิ้งระยะเวลาพอสมควร และทิศที่ประกอบพิธีส่วนใหญ่มักเลือกเอาทิศตะวันออก หรือบางแห่งเลือกทิศเหนือของสถานที่นั้นๆ เพราะชาวล้านนาถือว่าเป็นทิศที่เป็นมงคลกับชีวิต 
ขอบคุณ คุณพนมกร นันติ 
 

โลกไสย์ศาสตร์.com    


อาจารย์เอก บุญฤทธิ์

      088-593-8715 

     houkalok@hotmail.com

 
เว็บสำเร็จรูป
×